ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน (เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565)

Category: imu-ข่าวประชาสัมพันธ์

More Feature in MFU/Lamduan Mail

Category: imu-ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้อมูล (Data Migration)

Category: imu-ข่าวประชาสัมพันธ์

Google has a policy to disable recording of meetings in Google Meet

Category: imu-ข่าวประชาสัมพันธ์