More Feature in MFU/Lamduan Mail

Category: imu-ข่าวประชาสัมพันธ์

More Feature in the MFU/Lamduan Mail


Google Meet

  • บันทึกวิดีโอการประชุมไปที่ Google ไดรฟ์โดยตรงแล้วแชร์กับนักเรียนเพื่อช่วยให้ทุกคนตามทันบทเรียน
  • ติดตามการเข้าร่วมด้วยรายงานจะส่งถึงผู้จัดการประชุมโดยอัตโนมัติ
  • พูดคุยติดต่อกับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 500 คนพร้อมกัน
  • ใช้ห้องกลุ่มย่อยเพื่อแบ่งนักเรียนในชั้นออกเป็นกลุ่มย่อยๆ


Google Classroom

สแกนงานที่นักเรียนส่งเพื่อดูสิ่งที่อาจเป็นการคัดลอกผลงานโดยเทียบกับงานเก่าของนักเรียนที่อยู่ในที่เก็บของโดเมน

| writer Jarernsak Wangwong |